• از جمله اجزای سیستم دودکش، کلاهک دودکش می باشد. با توجه به اینکه منتهی الیهِ رایزرِ لوله های دودکش در بام بواسطه ی نفوذ باد،باران و برف،گردوغبار و حتی لانه گزینیِ پرندگان تحتِ تاثیرِ منفی قرار دارد، لذا وجود پوشش و محافظِ استاندارد در محل خروج دود از لوله های دودکش در بام،بطوریکه عملیات تخلیه دود و آلاینده بطور روان انجام پذیرد از الزامات سیستم های تکمیلیِ مصالح ساختمانی می باشد.کلاهک ها انواع مختلفی  دارند که بر اساس دسته بندی به کلاهک H، پره ای، طرح چینی، طرح آلمانی ، زانویی با زاویه بسته ، گردان و … اشاراه کرد.
انواع-کلاهک02
کلاهک-سیمانی01