ایرانیت نوعی ورق و صفحه می باشد که دارای موج است.که به عنوان پوششی برای سقف ساختمان ها می باشد.از ایرانیت در سقف های کارخانه ها و انبارها و …به کار برده می شود.

لوله-ایرانیتی05
لوله-ایرانیتی04