• چسب کاشی از ترکیب مواد شیمیایی و معدنی مانند سیمان پورتلند غیرآلی، ماسه ریز و افزودنی های چسبدار تهیه می گردد. در تهیه چسب کاشی سعی شده موادی به کار گرفته شود که از بالاترین قدرت چسبندگی وتا حد ممکن سبک باشد. چسب کاشی مزیت های فراوانی نظیر  قدرت چسبندگی بالا، م قاومت و استحکام بالا ضد آب بودن، سادگی نحوه اجرا و…را نسبت به مصالح دیگری که در کاشی کاری به کار گرفته می شود را داراست.
چسب-کاشی02
چسب-کاشی-03