آزمایش-یخ-زدگی-بتن
۱۰
اردیبهشت

خواص اصلی مصالح ساختمانی

خاصیت مصالح ساختمانی مورد نیاز چه طبیعی و چه مصنوعی عبارتست از استحکام دوام و سهولت و کارائی که این خواص در اثر تجربه عملی یا آزمایشی تعیین میگردد.

برخی از انواع مصالح ساختمانی

آجر

در قدیم آجرها با اضلاع و اشکال و اندازه های مختلف بعمل می آمده و بعد از پختن با خارهای بیابانی و هیزم مورد استفاده قرار می گرفته ولی اکنون با استفاده از دستگاهای مکانیزه قالب گیری و در کوره به روش های مختلف پخته می شود.

سنگ

پر استقامت ترین سنگها ، سنگی است که بزرگترین وزن مخصوص را داشته باشد ؛ از آنجائیکه سنگ در مقابل خرد شدن مقاومت زیادی دارد لذا فقط در موارد خاصی مقاومت آنرا در مقابل خرد شدن مورد مطالعه قرار میدهند زیرا معمولا مقاومت سنگ ااز هر لحاظ بیشتر از مقاومت مورد نیاز بوده است. قاعدتا هرگاه دوام سنگ در مقابل برش و سائش برای ما رضایت بخش باشد میتوانیم آنرا نیز کافی فرض نمائیم.

آزمایش سنگها

سنگهای ساختمانی به دو طریق آزمایش می شوند:

  1. آزمایش شیمیائی
  2. آزمایش مکانیکی

آزمایش شیمیائی

مواد ترکیب شده سنگ را معلوم نموده و نشان داده خواهد شد سنگ تحت شرایط فشاری که در ساختمان به آن وارد شود چه تاثیر و تغییری در آن به وجود خواهد آمد در هر کار و هر محل سنگ مناسبی مصرف خواهد شد.

آزمایش مکانیکی و فیزیکی سنگ

  • درجه جذب رطوبت سنگ
  • وضع سنگ پس از قرار گرفتن در هوای صفر تا ۵ درجه زیر صفر.
  • درجه و وضع آن پس از حریق یا در شهرهای گرم تا ۵۰ درجه بالای صفر.
  • مقاومت آنرا با ضربه زدن در مقابل خرد شدن معلوم مینمایند.
آزمایش جذب آب سنگ

این آزمایش بدین ترتیب انجام می پذیرد.

ابتدا سنگ را در کوره حرارت داده و خشک میکنند و پس از سنجش وزن ،سنگ را مدت مدیدی در آب فرو میبرند سپس آنرا از آب بیرون آورده و سطح خارجی آنرا خشک میکنند  و مجددا نمونه را وزن مینمایند تفاوت وزن نمونه قبل از خیس کردن و بعد از آن را حساب کرده و با توجه به آب جذب شده قابلیت و اندازه جذب آب را مشخص میکنند.

آزمایش مقاومت در مقابل یخبندان

این تست به این نحو صورت میگیرد که ابتدا نمونه را چندین مرتبه خوب در آب خیس کرده و سپس آنرا به درجه یخبندان رسانده و دوباره گرم مینمایند سپس نمونه را وزن کرده و وزن مقداری از آنرا به درجه یخبندان رسانده و دوباره گرم مینمایند سپس نمونه را وزن کرده و وزن مقداری از آنرا که در اثر تغییر درجه حرارت خرد شده است بدست می آورند.

آزمایش مقاومت در مقابل خرد شدن

عبارتست از قرار دادن نمونه سنگ زیر دستگاه پرس و تشخصی بوسیله عقربه سنج.