قیمت-الیاف-فایبر-گلاس01
۱۴
تیر

خواص فایبر گلاس

نفوذپذیری دی الکتریک ثبات ابعادی عایق الکتریکی بودن رسانایی گرمایی دوام سازگاری با مواد...

ادامه مطلب